ביטוח תאונות אישיות | המכללה האקדמית תל חי

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות

מצורפים לעיונכם ולידיעתכם המסמכים המפרטים את ביטוח תאונות אישיות שנרכשו עבור כלל הסטודנטים במכללת תל-חי מחברת הביטוח מנורה.
 

פוליסת תאונות אישיות - לחץ כאן.

פרטי ביטוח - לחץ כאן.

גילוי נאות - לחץ כאן.