שומעים חופשיים | שומע חופשי - קורס שלא לתואר - המכללה האקדמית תל חי

שומעים חופשיים

שומעים חופשיים

שומע חופשי הוא מי שמבקש ללמוד באקדמיה קורס אחד או יותר שלא לתואר, בקורסים הפתוחים לשומעים חופשיים, המכללה האקדמית תל-חי מאפשרת שמיעה חופשית של עד 14 נ"ז בשנה. ההרשמה לסמסטר ב' תפתח מאמצע פברואר ועד לתאריך 24/03/2020.

השומע החופשי נרשם לקורס, משלם עליו ורשאי למלא את כל הדרישות להשלמתו, להיבחן בסופו ולקבל גיליון ציונים רשמי, אך אינו נמנה עם תלמידי המכללה לתואר ראשון.
שומע חופשי ישלם 3% משכר הלימוד הבסיסי על כל נקודת זכות שילמד, למעט קורסי אנגלית שהתשלום עליהם נפרד, לפי הפירוט בתקנון שכר הלימוד ולמעט קורסים ללא נקודות זכות אשר התשלום עבורם הוא 3% משכר הלימוד הבסיסי על כל שש"ס.
מעמד "שומע חופשי" תקף לשנת לימודים אחת בלבד ויש לחדשו מדי שנה, שיבוץ השומע החופשי לקורסים יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד.
 
  • איגרת לסטודנט לתכנית שומעים חופשיים תש"ף - לחץ כאן
  • פרוט קורסים לשומעים חופשיים סמסטר א - לחץ כאן
  • מערכת שעות סמסטר א - לחץ כאן
  • פרוט קורסים לשומעים חופשיים סמסטר ב - לחץ כאן
  • מערכת שעות סמסטר ב - לחץ כאן
  • מערכת שעות לקורסי אנגלית - סמסטר א - לחץ כאן

מסמכי חובה לרישום מקוון:

למידע והרשמה יש לפנות למנהל לימודים :

04-8181514

minhal@telhai.ac.il