המכללה האקדמית תל חי

פטור ממכרז

פטור ממכרז

סטטוס מכרז מס' סוג המכרז מהות ההתקשרות תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת הצעה פרטים
הסתיים 2018 סגור פטור לפי תקנה 3(28) להתקשרות עם אגודת הסטודנטים - הפעלת חנות הקמפוס 25/04/2018 הצג