המכללה האקדמית תל חי

מכרז סגור מס' 2018:פטור לפי תקנה 3(28) להתקשרות עם אגודת הסטודנטים - הפעלת חנות הקמפוס

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
רביעי, 25 אפריל, 2018