המכללה האקדמית תל חי

ספק יחיד - חוץ

ספק יחיד - חוץ

 

סוג ספק יחיד/חוץ סכום התקשרות מוערך תאריך פרסום שם הספק נושא
יחיד כ300,000 ש"ח 05/12/12 מלון כפר גלעדי לינות
יחיד כ 100,000 ש"ח 07/03/12 EDP Access Manager
יחיד כ 1,000,000 ש"ח 04/06/13 בניין הארץ חיזוק תקרת פלקל