סיווג לרמת אנגלית | המכללה האקדמית תל חי

סיווג לרמת אנגלית

סיווג לרמת אנגלית

להלן הסיווג לרמות באנגלית לפי תוצאות מבחן אמי"ר/ם / ציון אנגלית בפסיכומטרי:

רמת אנגלית

ציון בבחינת אמי"ר

ציון אנגלית בפסיכומטרי / ציון בבחינת אמיר"ם

טרום בסיסי א'

150-169

50-69

טרום בסיסי ב'

170-184

70-84

בסיסי

185-199

85-99

מתקדמים א'

200-219

100-119

מתקדמים ב'

220-233

120-133

פטור מלימודי אנגלית

234 ומעלה

134 ומעלה

הערה:  תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על פי ציון המבחן שלו, בגמר רמה זו, יסווג לרמת בסיסי.