מסלול ליצנות רפואית | המכללה האקדמית תל חי

מסלול ליצנות רפואית

מסלול ליצנות רפואית

מוקד בליצנות רפואית-טיפולית

בתכנית לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות – דרמה תרפיה

 

מטרות המסלול

  1. להציע לסטודנטיות/ים לתואר שני בדרמה תרפיה מוקד התמחות ספציפי כהתמחות משנית בתחום.
  2. לקדם את תחום הליצנות הרפואית-טיפולית מבחינה אקדמית מתוך חיבור לגוף הידע וההכשרה בדרמה תרפיה.

רציונל המסלול

ברחבי העולם ליצנות רפואית-טיפולית מתפתחת בבתי חולים, מוסדות גריאטריים, עבודה עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ועוד. תרומת הליצנים והליצניות לבריאות המטופלות/ים וליצירת אווירה ידידותית במסגרות עבודתן/ם מתועדות במחקר. אומנם הומור הינו מרכיב חשוב בכוחה המרפא, הליצנות הרפואית-טיפולית מושתתת גם על מגוון מושגים וטכניקות הנושקים לדרמה תרפיה, כגון יצירת עולם פנטסטי אשר בתוכו ניתן להפוך את המציאות לנסבלת יותר ולבעלת שליטה, וכן שימוש במשחק תפקידים, משחקי תאטרון ויסודות מופע לצרכי התערבות טיפולית. לכן, הדרמה תרפיה יכולה להוות בית מקצועי ולהציע את גוף הידע התיאורטי שלה למקצוע הליצנות הרפואית-טיפולית.

כיום עולה הדרישה לליצנות רפואית-טיפולית במוסדות רפואיים ושיקומיים שונים בארץ (מחלקות ילדים, מחלות חשוכות מרפא, גריאטריה, חדרי ניתוח ועוד); מרבית העוסקות/ים במקצוע אינן/ם מוכשרות/ים בתחומי הטיפול אלא מתבססות/ים על כישורים אמנותיים שונים וקורסים חוץ אקדמיים – למרות שבפועל נדרשות/ים לפרוצדורות רפואיות ולהתערבויות טיפוליות בסיטואציות עתירות מתח, חרדה וכאב. ההכשרה והעבודה המעשית שלהן/ם איננה מלווה בהדרכה מקצועית וגם לא בפיקוח.

המוקד בליצנות רפואית-טיפולית בתכנית לתואר שני בדרמה תרפיה מקדם את ההכשרה במקצוע מבוקש זה על ידי חיבור עם גוף ידע מקצועי, פיתוח כלים טיפוליים ייחודיים ומתן הדרכה וליווי מקצועי ע"י צוות מומחים בתחום.

*פתיחת המסלול מותנית בקבלה של 5 סטודנטים ומעלה.