מסלול כלכלת סביבה | המכללה האקדמית תל חי

מסלול כלכלת סביבה

מסלול כלכלת סביבה

ההתמחות שתאפשר לך לתרום להגנת הסביבה, ולהתמחות בתחום הנמצא בתנופה בינלאומית. 
 
  • ניתוח עלות תועלת 
  • תורת המשחקים
  • כלכלת משאבי טבע וסביבה
  • ניהול ותכנון סביבתי- כחלק מתכנית לימודים של החוג למדעי הסביבה*
  • אנרגיה וסביבה- כחלק מתכנית לימודים של החוג למדעי הסביבה*
  • סמינר בכלכלת סביבה
*קיום הקורס תלוי בתכנית הלימודים בחוג למדעי הסביבה באותה השנה.