מכרז פומבי דו שלבי לארגון השתלמות עובדים בחו"ל | המכללה האקדמית תל חי

מכרז פומבי מס' 0002/2019:מכרז פומבי דו שלבי לארגון השתלמות עובדים בחו"ל

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
שישי, 15 פברואר, 2019
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
חמישי, 28 פברואר, 2019 - 15:00
הערה כללית: 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה– 20-02-19 בשעה 16:00

מענה לשאלות והבהרות יפורסמו באתר האינטרנט עד 25-02-19 בשעה 10:00

מועד ראשון להגשת הצעות -  26-02-19 

 

תוצאות המכרז: 
נבחר ספר- אורטל תיירות ונופש בע"מ