מכינת חיזוק במתמטיקה | המכללה האקדמית תל חי

מכינת חיזוק במתמטיקה

מכינת חיזוק במתמטיקה

מטרה:

מכינה מקדימה למכינה ייעודית מרוכזת למדעים. המכינה מיועדת לכל חוגי הפקולטה למדעים, כולל החוג למדעי המחשב.

תנאי קבלה:

בעלי תעודת בגרות מלאה.

נדרש ציון במתמטיקה 3 יח"ל: 75-84 או 4-5 יח"ל בציון 55-59.

לחוג למדעי המחשב נדרש ציון 3 יח"ל מתמטיקה של 80-89.

בעלי זכאות לדיפלומת הנדסאים בממוצע 75 ומעלה מתחום בעל זיקה ישירה למדעים המדויקים וציון מתמטיקה במסגרת הנדסאים של 75-84.

מועדי פתיחה:

מועד קיץ: מאי.

משך הלימודים:

4 שבועות.

מקצועות הלימוד:

מתמטיקה.

תעודה:

תעודת סיום מכינה.

סיום המכינה בציון 85 מקנה תנאי קבלה במתמטיקה למכינה המדעית המרוכזת.

לחוג למדעי המחשב נדרש ציון 90 כתנאי לקבלה למכינה המדעית המרוכזת.