מדעי הסביבה סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי הסביבה סגל החוג

מדעי הסביבה סגל החוג

ראש החוג:

פרופ' גיורא ריטבו

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:

פרופ' רחל אמיר, פרופ' יעקב ויה, פרופ' מיכאל ליטאור, פרופ' גיורא ריטבו.

פרופסור חבר:

פרופ' דני ברקוביץ, פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' נורית כרמי, פרופ' דורון לביא, פרופ' סגולה מוצפי, פרופ' חסן עזאיזה.

מרצה בכיר:

ד"ר דורון גולדברג, ד"ר סולימאן חטיב, ד"ר יעל חכם, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר יצחק מרטינז, ד"ר פאולה פיטשני, ד"ר אדם צ'פמן, ד"ר איילת שביט, ד"ר אנדריאה שוכמן ספיר.

מרצה:

ד"ר יותם גונן, ד"ר דפנה דיסני, ד"ר יוני וורטמן, ד"ר איריס זוהר, ד"ר אבי מתתיהו, ד"ר אורן רייכמן, ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז, ד"ר חגי שמש.

מורה בכיר:

ד"ר דוניטה כהן, ד"ר ספיבקובסקי אנטלי. 

מורה:

ד"ר אורן פרלסון.

מדריך ד"ר:

ד"ר טלי גולדברג

מורים מן החוץ:

ד"ר יוסי אראל, ד"ר יגאל בר-אילן, עו"ד שירי שפירא גרינוולד, ד"ר עמית דולב, פרופ' אורי מר חיים, ד"ר בני טל, ד"ר עזרא יונה, פרופ' אסף סוקניק, ד"ר יאיר רזק, ד"ר אייל קורצבאום, ד"ר ידידיה קפלן, ד"ר רותם שדה.