לימודי גליל תכנית השלמות לתואר שני | המכללה האקדמית תל חי

לימודי גליל תכנית השלמות לתואר שני

לימודי גליל תכנית השלמות לתואר שני

שלבי הרישום : 

א. רישום מקוון לתכנית השלמות - לחץ כאן 
ב. לאחר תשלום דמי ההרשמה, יש להוריד את טופס הרישום לקורסים הרצויים- לחץ כאן 
ג. יש לשלוח את הטופס למזכירות החוג הרלוונטית