לימודי גליל סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

לימודי גליל סגל החוג

לימודי גליל סגל החוג

ראש התכנית:  פרופ' גונן שרון

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין:   פרופ' ניר בקר

פרופ' חבר:          פרופ' אמיר גולדשטיין, פרופ' ציונה גרוסמרק, פרופ' מוסטפא עבאסי, פרופ' גונן שרון

מרצה בכיר:         ד"ר זאב גרינברג

מרצה:                  ד"ר גד שפר

מורה מן החוץ:   דר" מיכאל אזבנד,  פרופ' חיים גורן, ד"ר מיה דואני, ד"ר יונה עזרא, ד"ר דרור קפוטא, ד"ר דידי קפלן.