לימודי גליל סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

לימודי גליל סגל החוג

לימודי גליל סגל החוג

ראש התכנית:  פרופ' ציונה גרוסמרק

 

חברי הסגל האקדמי:

 

פרופ' חבר:          פרופ' ציונה גרוסמרק, פרופ' מוסטפא עבאסי, פרופ' גונן שרון

 

מרצה בכיר:         ד"ר שרה ארנון, ד"ר אמיר גולדשטיין, ד"ר זאב גרינברג

 

מרצה:                  ד"ר יוני וורטמן, ד"ר חגי שמש, ד"ר גד שפר.

 

מורה מן החוץ:   דר" מיכאל אזבנד, מר רם אבירם,  פרופ' חיים גורן, ד"ר מיה דואני, ד"ר דרור קפוטא, ד"ר דידי קפלן.