לוח שנה אקדמי | המכללה האקדמית תל חי

לוח שנה

לוח שנה

לוח שנה תש"ף - לחץ כאן

לוח שנה תשע"ט - לחץ כאן

לוח צומות וחגים תשף - לחץ כאן

לוח צומות וחגים תשע"ט - לחץ כאן 
 

* לוח השנה עשוי להשתנות במהלך שנת הלימודים עקב אירועים חריגים, הודעה על השינוי תשלח והלוח יעודכן באתר.