כנס מחקרי גליל ה- 18 | המכללה האקדמית תל חי

כנס מחקרי גליל ה- 18

13.04
כנס מחקרי הגליל השמונה עשר יערך במכללה האקדמית תל-חי בימים רביעי וחמישי, ה- 13 וה- 14 באפריל.   הכנס, אשר כבר הפך למסורת, שם לו ליעד לבחון את הזירה הגלילית בראייה רב-תחומית ובין-תחומית. ההרצאות בכנס נוגעות לתחומים כגון: היסטוריה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, אקולוגיה, חינוך, ארכיאולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ביטחון, דתות ומסורות ועוד.  תכנית הכנס תפורסם בקרוב.
13-14/4/2016