להפעלת קפיטריות ועגלות קפה במכללה האקדמית תל חי | המכללה האקדמית תל חי

מכרז פומבי מס' 0002/2014:להפעלת קפיטריות ועגלות קפה במכללה האקדמית תל חי

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
חמישי, 28 אוגוסט, 2014
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
שני, 1 ספטמבר, 2014 - 14:00
הערה כללית: 

תאריכי המכרז
מועד סיור קבלנים :יום א' 17-08-14בשעה: 10:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה– 24-08-14בשעה 16:00

מועד ראשון להגשת הצעות - 28-08-14

מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות: 31-08-14

מועד אחרון להגשת הצעות: 01-09-14 בשעה 14:00

סטטוס: פתוח להגשת הצעות בין התאריכים 24.8.14-28.8.14 ניתן לרכוש את חוברת המכרז או להגישו (החל מ28.8.14) אצל מירי במדור שכר לימוד בקמפוס מערב (סמוך למשרד הרכש) בין השעות 9:00-15:00

תוצאות המכרז: 
ספק זוכה - למיס קיטרינג