לבחירת קבלן לסלילת מגרש חנייה בקמפוס מזרח | המכללה האקדמית תל חי

מכרז פומבי מס' 0003/2015:לבחירת קבלן לסלילת מגרש חנייה בקמפוס מזרח

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
ראשון, 9 אוגוסט, 2015
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
שלישי, 11 אוגוסט, 2015 - 13:00
הערה כללית: 

מועד סיור קבלנים  ביום ב' 03-08-15 בשעה: 12:00

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה– 05-08-15 בשעה 14:00

מועד ראשון להגשת הצעות - 09-08-15

מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות: 10-08-15

מועד אחרון להגשת הצעות: 11-08-15 בשעה 13:00

תוצאות המכרז: 
ספק זוכה - סגלוביץ עבודות עפר ופיתוח בע"מ.