מסלולים | המכללה האקדמית תל חי

מסלולים

מסלולים

  • המסלול לחקלאות 

מדוע במכללה האקדמית תל חי?
מכללת תל חי נטועה בסביבה השוקקת עשייה חקלאית ומחקרים בתחום המביאים את החקלאות בגליל ובארץ לרמה הגבוהה ביותר.
למכללה תל-חי תשתית אקדמית ומעבדתית רחבה הכוללת בנוסף למרצים בכירים וחוקרים בתחומים של מדעי היסוד (כמו למשל כימיה, ביוכימיה, גנטיקה, ביולוגיה של התא).
גם חוקרים ומרצים בעלי שם בתחומי חקלאות מגוונים כמו למשל, מטעים של עצי פרי נשירים, גידולים סובטרופיים, גפן (יין), זית, הדברה ביולוגית, השקיה, ואחסון.
כל אלה מופנים לטובת בניית תוכנית לימודים רלוונטית המעמיקה בידע הקיים בתחום הגידולי תוך דגש על היבטים סביבתיים ופיתוחים עתידיים.

קהל היעד
לכל קהל החקלאים והמתעניינים בחקלאות המעונינים בהשכלה אקדמית.

תוכנית הלימודים
תכנית לימודים בת 132 נקודות אקדמיות המקנה תואר ראשון – בוגר במדעים B.Sc. התוכנית כוללת את כל קורסי הבסיס המדעיים וכן הרחבה משמעותית בתחומי הביולוגיה והפיזיולוגיה של הצמח, פיטופתולוגיה, הורמונים צמחיים, וביולוגיה מולקולארית בדגש צמחי, הדברה ביולוגית, חקלאות ואיכות הסביבה, קורסים גידולים, קרקע ומים הדברת מחלות ומזיקים, אחסון, כלכה ועוד. התוכנית שמה דגש על אינטראקציה עם השטח בסיורים ומעבדות וכן על היבטים "ירוקים" של חקלאות בת זמנינו.

  • המסלול למדעי הרפואה ​

התכנית ללימודי מדעי רפואה פועלת כמגמה ייחודית בתכנית לתואר הראשון בביוטכנולוגיה.
התכנית נועדה להכשיר מועמדים ראויים לתכניות ארבע - שנתיות ללימודי רפואה וכן בוגרים המעוניינים להמשיך באפיק המחקרי בתחומי הביו-רפואה.
התכנית גובשה על פי המתווה האחיד של תכניות לימודים במדעי הרפואה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל אשר פורסם ע"י המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בשנת 2011
ונצמדת במידת האפשר לתכנית הלימודים הקיימת בביוטכנולוגיה.
בהתאמה למתווה זה כוללת התכנית קורסים בהיקפים הנדרשים בשבעה מקצועות ליבה: ביולוגיה של התא, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, פיזיולוגיה, מיקרוביולוגיה וסטטיסטיקה .
כמו כן, וגם זאת בהתאם למתווה המל"ג, מציעה התכנית קורסים באיסוף ופענוח נתונים מדעיים, בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה וכן פרויקט מחקר שנתי כקורס חובה בשנה ג'.
העשרה נוספת ניתנים גם קורסים בבריאות וחולי, נושאים נבחרים בחזית הביו-רפואה, סמינר מתקדם במדעי הרפואה, נושאים נבחרים בתחום הבריאות, עקרונות בתזונת האדם, אתיקה רפואית,
תולדות הרפואה, נושאים נבחרים בתחום הבריאות, מבוא לאפידמיולוגיה, גנטיקה של סרטן ועוד, וזאת בנוסף לקורסים אחרים במדעי הרפואה הניתנים כחלק מן התכנית הקיימת בביוטכנולוגיה.
לשם קבלת התואר יהיה על התלמידים להשלים בסה"כ 132 נ"ז במהלך 6 סמסטרים,
כהיקף הנדרש בחוג לביוטכנולוגיה, מהן 116 נ"ז בקורסי חובה ו- 16 נ"ז בקורסי בחירה, מתוכן 2 נ"ז בקורס ממדעי החברה והרוח.