לימודים רב תחומיים | השכלה אקדמית רחבה - המכללה האקדמית תל חי
B.A בלימודים רב תחומיים
  • לימודים רב תחומיים

רוצים עוד מידע?

החוג ללימודים רב תחומיים

לימודים רב תחומיים - החוג ללימודים רב-תחומיים מאפשר לך לרכוש השכלה אקדמית רחבה על פי בחירתך. התמקדות בנושא אחד או יותר מתוך קשת של נושאים בתחומי מדעי הרוח והחברה, מאפשרת העמקה נוספת בתחומי העניין שלך. מסגרת הלימודים מציעה שתי חטיבות, כל אחת כוללת מקבצי התמחות: החטיבה למדעי ההתנהגות הכוללת את המקבצים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, לימודי מגדר. החטיבה לאדם מדינה ושינוי חברתי  כוללת את המקבצים: פוליטיקה וממשל, א"י והיסטוריה בנוסף קיימים המקבצים פילוסופיה וסביבה וחברה.

למה ללמוד לימודים רב-תחומיים בתל-חי 

ניתן ללמוד לימודים רב-תחומיים במסלול חד חוגי או דו חוגי.
מסלול חד חוגי בדרך לתואר: מסלול המתאים גם לעובדי מערכת החינוך, השירות הציבורי, כוחות הביטחון וכדומה.
מסלול דו חוגי להעשרה נוספת: מסלול המתאים בעיקר לרוצים להעמיק בתחומים אחרים בנוסף לחוג שנבחר
חינוךפסיכולוגיה, מזרח אסיהשירותי אנושכלכלה וניהול ומדעי המחשב
להתחבר לשטח: חברי הסגל הם חוקרים פעילים ואנשי שטח נלהבים הנמצאים בחזית המחקר והעשייה. 
ראיה עתידית: תכנית הלימודים מספקת בסיס אקדמי מצוין ללימודי המשך לתואר שני, ללימודי תעודה בכלל ולתעודת הוראה בפרט. 

 

החטיבה למדעי ההתנהגות

מקבץ פסיכולוגיה

ראש המקבץ: ד"ר אלון גולדברג

הפסיכולוגיה עוסקת בחקר ההתנהגות האנושית על היבטיה השונים. בין השאר, ניתן לחלק את תחומי הפסיכולוגיה המגוונים לשניים: תחומים בעלי אוריינטציה מחקרית ותחומים בעלי אוריינטציה יישומית. התחומים בעלי האוריינטציה המדעית כוללים תהליכים קוגניטיביים (למידה, זיכרון, חשיבה, שפה וכו'), התפתחות וגדילה, חישה, תפיסה, רגשות, תיאוריות אישיות, פסיכופתולוגיה, נוירו-פסיכולוגיה ועוד. נושאים אלה הם כר נרחב למחקרים מדעיים מגוונים. התחומים בעלי האוריינטציה היישומית כוללים פסיכולוגיה קלינית, פסיכותרפיה, מבחנים פסיכולוגים, פסיכולוגיה ייעוצית-חינוכית, פסיכולוגיה ארגונית, פסיכולוגיה תעשייתית ועוד. ואולם, חלוקה זו רחוקה מלהיות חדה וברורה. יש השפעה הדדית נרחבת בין התחומים המדעיים והיישומיים, והמקבץ בפסיכולוגיה משקף את המגוון העשיר של תכנים אלה. התכנית בנויה במטרה לאפשר לסטודנטים לקבל תמונה רחבה של הפסיכולוגיה דרך היכרות עם התחומים הבולטים בה והבנת מערכות הקשרים ביניהם.

מקבץ סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 

ראש המקבץ: ד"ר תמר ברקאי

הסוציולוגיה היא תחום ידע מרכזי במדעי החברה. הסוציולוגיה מתבוננת במצבים חברתיים ומפתחת מחשבה ביקורתית ויכולת יישום של מושגים ותיאוריות להבנה וניתוח שלהם. המקבץ בסוציולוגיה יקנה מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנה וניתוח של קבוצות, חברות, מוסדות ותהליכים בחברה האנושית. יילמדו נושאים כמו אנתרופולוגיה, חברה ותרבות בעבר ובחברה המודרנית, ערכים ונורמות, מוסד המשפחה, חברות, סטייה וקונפורמיות חברתית, תהליכים חברתיים בקבוצה הקטנה, מיעוטים ו"אחרים", דת וקבוצות דת, ארגונים כלכליים וחברתיים, התנהגות קולקטיבית, תקשורת המונים, לימודי עיר וקהילה, ריבוד ואי-שוויון חברתי, תהליכים דמוגרפיים, תהליכים עולמיים ועוד. מקום מיוחד יוקדש לניתוח תהליכים בחברה הישראלית, תוך התמקדות בנושאים של רב-תרבותיות, מגדר, מיעוטים וערבים בישראל, כל אלה בדגש אזורי על צפון הארץ.

מקבץ לימודי מגדר  

ראש המקבץ: ד"ר אביגיל מור 

מטרתם של לימודי המגדר היא להפגיש את הלומדים עם מאגרי ידע חדשניים ושוויוניים מבחינה מגדרית שנוספו בעת האחרונה למדעי ההתנהגות השונים. תכנים אלה נועדו להשלים ולהעשיר את תחומי הדעת הקיימים, תוך נתינת ביטוי לקול הנשי שמקומו נפקד ממרביתם עד לאחרונה. בתכנית הלימודים יושם דגש על הקניית כלי חשיבה וניתוח אלטרנטיביים ושוויוניים, כדי לפתח אצל הלומדים את היכולת לחקור ולארגן ידע אקדמי מנקודת מבט מאוזנת זו.

למקבץ שני הדגשים - פסיכולוגי וסוציולוגי. במסגרת ההדגש הפסיכולוגי מוצע מגוון קורסים בתחום הפסיכולוגיה המגדרית, המפגישים את הלומדים עם תיאוריות פסיכולוגיות חדשניות בנושא ההתפתחות וההוויה הפסיכולוגית הנשית, הפסיכולוגיה הגברית במבט מגדרי וניתוח מגדרי שוויוני של תיאוריות פסיכולוגיות מובילות. כך יוכלו תלמידי המקבץ לפסיכולוגיה והחוג לפסיכולוגיה להרחיב ולהעמיק את הידע הפסיכולוגי שלהם מנקודת מבט ייחודית וחסרת פניות זו. ההיבט הסוציולוגי מתמקד בפרספקטיבה המגדרית בתחומים שונים בשדה הסוציולוגיה ומאפשר הרחבת היריעה לתלמידי המקבצים בסוציולוגיה, תקשורת ושירותי אנוש.

 

החטיבה לאדם מדינה ושינוי חברתי

מקבץ פוליטיקה וממשל  

ראש המקבץ: ד"ר תמר אריאלי 

מקבץ מתמחה במחקר רב-תחומי של עולם התופעות הפוליטיות על מכלול ממדיו: מדע המדינה, היסטוריה וגיאוגרפיה פוליטית, לימודי תרבות, ניהול ויישוב סכסוכים, תקשורת. השילוב בין התחומים והעיסוק מזוויות שונות במציאות הפוליטית הישראלית והמזרח-תיכונית מאפשר לרכוש כלים שיסייעו להתמודדות עם שאלות יסוד הקשורות בצדק, כוח, ממשל ראוי, שיח פוליטי ואזרחות מעורבת. המרצות והמרצים מלמדים על המדינה והחברה בה אנו חיים. הם מבקשים להניח בסיס אינטלקטואלי להבנת המציאות הפוליטית בישראל, בתוך ההקשר הגלובלי הרחב, לפתח חשיבה פוליטית ביקורתית ולטפח מעורבות אזרחית. הסטודנטים יזכו בראיית עולם מורכבת, ברוחב יריעה ויעמיקו בהבנת דרך פעולת מנגנוני הממשל והשלטון, הקשר בין הזירה החברתית, הפוליטית, התקשורתית והכלכלית. בנוסף, המקבץ מעודד סטודנטיות/ים ליזום פעילויות ואירועים סביב הנושא שעל סדר היום הציבורי ולקידום עשייה אזרחית משמעותית.   

 

מקבץ היסטוריה וארץ ישראל 

ראש המקבץ: פרופ' גונן שרון 

המקבץ משלב את המחקר ההיסטורי הכללי עם תחום לימודי ארץ ישראל. "היסטוריה" פירושה חקר העבר, ובשפות מסוימות "סיפור העבר". עניינה של ההיסטוריה הוא בכל אירוע שהיה בעבר והועלה על הכתב. תחילת התגבשותה כגוף ידע, היא בתקופתם של הרודוטוס ותוקידידס ביוון העתיקה, הנחשבים כראשוני ההיסטוריונים, והיא ממשיכה להתפתח גם כיום בחקר אירועי העבר הקרוב. ההיסטוריה ביסודה היא תחום מחקר בינתחומי, הנמצא בזיקה לדיסציפלינות רבות כמו הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, הפילוסופיה, הספרות ועוד. במסגרת לימודי המקבץ יושם הדגש מצד אחד, על יצירת יסודות רחבים וכלליים בחקר ההיסטוריה ומצד שני נתמקד בשכבות השונות המרכיבות את הפסיפס הארץ-ישראלי בכלל ונתמקד בחקר הגליל בפרט. במקבץ מוצעים קורסים במגוון של נושאים - מגיאולוגיה ופרהיסטוריה, גיאוגרפיה פיזית ויישובית וההיסטוריה של העת החדשה והעת העתיקה ועד חקר התנועה הלאומית הפלסטינית ותולדות מדינת ישראל. הגליל הוא חבל ארץ ייחודי המכיל בתוכו מספר רב של יחידות נוף שונות, ומגוון גדול של אזורי מחיה, חי וצומח יחד עם פסיפס מגוון של תרבויות ואתרים המהווים מקרה מבחן ייחודי לבחינת תיאוריות ורעיונות היסטוריים ואזוריים. המקבץ להיסטוריה ולימודי א"י הוא רב-תחומי באופיו בקורסי החובה ובקורסי הבחירה, ומלמדים בו ממיטב המרצים והמומחים לחקר ההיסטוריה הכללית  וארץ ישראל והגליל בעבר ובהווה.

החטיבה ללימודי קיימות

חטיבת הקיימות משלבת לימודים מתחום הסביבה, מדעי החברה, הכלכלה ומדעי ההתנהגות. נקודת המבט הרב-תחומית שהחטיבה מספקת תאפשר ללומדים בה להבין לעומק את הסיבות להידרדרות הסביבתית ואת הדרכים למניעתה, תוך דגש על תרומתו של האדם והחברה האנושית. מגוון הקורסים יספק נקודות מבט חברתיות ומדעיות לקשר אדם- סביבה, הבנה של השפעת האדם והחברה האנושית על הסביבה, היכרות עם ההשלכות החברתיות, הבריאותיות, הכלכליות, הפוליטיות והסביבתיות של בעיות הסביבה, והידע הרב-תחומי הנחוץ להתמודדות איתן בזירה המקומית והעולמית. ניתן ללמוד בחטיבת הקיימות או במתכונת חד-חוגית או במתכונת דו-חוגית בה משלבים לימודים בחטיבת הקיימות עם חוג אחר, ובצורה כזאת להתמקצע בשני החוגים במקביל.

 

מקבץ סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

הסוציולוגיה היא תחום ידע מרכזי במדעי החברה. הסוציולוגיה מתבוננת במצבים חברתיים ומפתחת מחשבה ביקורתית ויכולת יישום של מושגים ותיאוריות להבנה וניתוח שלהם. המקבץ לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה יקנה מושגי יסוד ותיאוריות מרכזיות להבנה וניתוח של קבוצות, חברות, מוסדות ותהליכים בחברה האנושית. יילמדו נושאים כמו אנתרופולוגיה, חברה ותרבות בעבר ובחברה המודרנית, ערכים ונורמות, מוסד המשפחה, חברות, סטייה וקונפורמיות חברתית, תהליכים חברתיים בקבוצה הקטנה, מיעוטים ו"אחרים", דת וקבוצות דת, ארגונים כלכליים וחברתיים, התנהגות קולקטיבית, ריבוד ואי-שוויון חברתי ועוד. מקום מיוחד יוקדש לניתוח תהליכים בחברה הישראלית תוך התמקדות בנושאים של רב-תרבותיות, מגדר, מיעוטים וערבים בישראל - בדגש אזורי של צפון הארץ.

מקבץ סביבה וחברה

קצב הריבוי הטבעי של המין האנושי במאה האחרונה, ובעשורים האחרונים בפרט, הוא הגבוה ביותר בתולדותיו. לאוכלוסיית האדם הגדלה בממדים עצומים מתלווה גם התפתחות טכנולוגית המחוללת שינויים מרחיקי לכת בסביבה: זיהום האטמוספירה, הקרקע והמים, התחממות האקלים ודלדול משאבי טבע הנחוצים לקיום חיים על פני כדור הארץ, כמו מים, קרקע, יערות, ועוד. נושאי איכות סביבה עולים יותר ויותר כיום על סדר היום הציבורי, מאחר שהשלכותיהם הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והבריאותיות עלולות לסכן את הקיום האנושי. ההתמודדות עם סכנות אלה מחייבת שינויים פוליטיים, חברתיים ואישיים, הדורשים מודעות והבנה של מגוון גדול של תחומים. במקבץ לימודי סביבה וחברה יושם דגש על שילוב רב-תחומי ממדעי החברה והסביבה, המאפשר קבלת תמונה מלאה ככל האפשר של בעיות סביבתיות והדרכים לפתרונן. הנושאים השונים שילובנו במסגרות אקדמיות מקובלות (שיעור, תרגיל, סיורי שדה וסמינריון) יכללו אקולוגיה, נושאים נבחרים במדעי הטבע, מודעות סביבתית, יזמות סביבתית, ארגונים ירוקים והשפעתם, הכרת החי והצומח, התנהגות בעלי החיים, יחסי בעלי חיים-צמחים, ממשק שמורות טבע, תכנון וניהול סביבתי, השפעת החברה על הסביבה באופן גלובלי ואזורי, ועוד.

 

מקבצים נוספים הנלמדים בחוג: 

מקבץ פילוסופיה 

ראש המקבץ: ד"ר איילת שביט 

על שער האקדמיה האפלטונית היה כתוב "דע את עצמך". לימודי הפילוסופיה, שעניינם חקר הנחות היסוד של המחשבה האנושית, עונים לכלל זה ומהווים את אבן הפינה של מדעי הרוח והטבע. ההתעמקות בפילוסופיה ובהיסטוריה של הרעיונות משמשת בסיס איתן לצמיחה אישית בכל ענפי הידע. הפילוסופיה מפתחת ומחדדת את יכולת החשיבה והדיאלוג, ומובילה להיכרות עם אוצרות יסוד במחשבה האנושית. באמצעות המחקר הפילוסופי נרכשות יכולות של קריאה ביקורתית, ניתוח אנליטי ותשומת לב לאחר. תוכנית המקבץ מתמקדת בלימודי הפילוסופיה והפילוסופיה של המדע, מעניקה תשומת לב למרכיב ההיסטורי בהתהוותן של רעיונות ומכירה לסטודנטים פרקים בהגות היהודית והמוסלמית. שילוב התחומים – הפילוסופיה וההיסטוריה, תרבות המזרח והמערב – מספק לסטודנטים כלים רבי ערך להתפתחות אישית, להרחבת אופקים, להתמקדות מקצועית ולשיפור ההישגים בתחומי ידע אחרים.

מקבץ סביבה וחברה 

ראש המקבץ: פרופ' נורית כרמי 

קצב הריבוי הטבעי של המין האנושי במאה האחרונה ובעשורים האחרונים בפרט, הוא הגבוה ביותר בתולדותיו. לאוכלוסיית האדם הגדלה בממדים עצומים מתלווה גם התפתחות טכנולוגית המחוללת שינויים מרחיקי לכת בסביבה: זיהום האטמוספרה, הקרקע והמים, התחממות האקלים ודלדול משאבי טבע הנחוצים לקיום חיים על פני כדור הארץ, כמו מים, קרקע, יערות ועוד. נושאי איכות סביבה עולים יותר ויותר על סדר היום הציבורי, מאחר שהשלכותיהם הכלכליות, החברתיות, הפוליטיות והבריאותיות עלולות לסכן את הקיום האנושי. ההתמודדות עם סכנות אלה מחייבת שינויים פוליטיים, חברתיים ואישיים, שדורשים מודעות והבנה במגוון גדול של תחומים. במקבץ לימודי סביבה וחברה יושם דגש על שילוב רב-תחומי ממדעי החברה והסביבה, המאפשר קבלת תמונה מלאה ככל האפשר של בעיות סביבתיות ודרכים לפתרונן. הנושאים השונים שילובנו במסגרות אקדמיות מקובלות (שיעור, תרגיל, סיורי שדה וסמינריון) יכללו אקולוגיה, נושאים נבחרים במדעי הסביבה, גיאולוגיה סביבתית, משאבי מים, אתיקה של הסביבה, חינוך סביבתי, מודעות סביבתית, ארגונים ירוקים והשפעתם, הכרת החי והצומח, גידול וטיפול בבעלי חיים, יחסי בעלי חיים-צמחים, ממשק שמורות טבע, תכנון וניהול סביבתי, השפעת החברה על הסביבה באופן גלובלי ואזורי, ועוד.