הספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר | המכללה האקדמית תל חי

מכרז פומבי מס' 0002/2016:הספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
שישי, 1 יולי, 2016
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
שלישי, 26 יולי, 2016 - 13:00
הערה כללית: 

מועד סיור קבלנים – 10-07-16 בשעה 12:00התכנסות במשרד רכש - קרוואן 7  בקמפוס מערב - השתתפות חובה!

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה– 14-07-16 בשעה 12:00

 

מועד ראשון להגשת הצעות - 21-07-16 בשעה 8:00

 

מועד אחרון לתשלום דמי השתתפות: 25-07-16 בשעה 13:00

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 26-07-16 בשעה 13:00

תוצאות המכרז: 
נבחר ספק בונן קור בע"מ