דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג

דרמה תרפיה תואר שני סגל החוג

ראש התכנית:  ד"ר סוזאנה פנדזיק

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין: פרופ' מולי להד

מרצה בכיר: ד"ר אילנה היירסטון,  ד"ר סוזנה פנדזיק, ד"ר שרון שניר

מרצה:  ד"ר עומר לנס, ד"ר מרסל עמאשה

סגל עמית :   ד"ר דורית דרור הדר

מורה: גב' ויויאנה מלמן

מורה משנה:  גב' נגה גולדרינג,  גב' מיכל דורון הררי, מר עופר זילברברג

מורה מן החוץ:  גב' גלילה אורן, גב' פזית אילן, ד"ר חן אלון, ד"ר רונן ברגר, ד"ר ענת הלר, גב' סימי חבלין, ד"ר שוש  קיסרי, ד"ר אמנון רביב, גב' שוורץ רווית.

 

רכזות הכשרה מעשית: ד"ר דורית דרור הדר, גב'  פנינה אייזנברג.