בקשת מעבר בין חוגים | המכללה האקדמית תל חי

בקשת מעבר בין חוגים

בקשת מעבר בין חוגים

תקופת השינויים להגשת בקשת מעברים בין חוגים לסמסטר סתיו תש"ף הסתיימה.

בקשות למעברים בין חוגים לסמסטר אביב יש להגיש לקראת תום סמסטר ב', בכפוף לחוגים הפתוחים

להרשמה. הודעה, פרטים והנחיות לאופן הגשת הבקשה יפורסמו מבעוד מועד.