בעלי תפקידים - הנהלה ומרצים | המכללה האקדמית תל חי

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים

נושאי משרות ותפקידי מנהל בכירים             
יו" חבר הנאמנים  גב' חנה פרי זן 
יו"ר הועד המנהל מר אריק דיין
נשיא  פרופ' יוסי מקורי 
מנכ"ל המכללה  מר אלי כהן 
משנה הנשיא לעניינים אקדמיים  פרופ' סנאית תמיר
סגנית נשיא לפיתוח משאבים גב' רחל זקס
משנה למנכ"ל  רו"ח מוטי כהן
סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש    גב' מדי אטיאס
מנהלת שיווק   גב' רעיה אריאל
דיקן הסטודנטים   פרופ' מוסטפא עבאסי
מנהל סיפריה ד"ר אלון מרגלית
מנהל מערכות מידע מר מיקי כהן - קלף
מנהלת מרכז תמיכה גב' אורלי זגורי
מנהל מעבדות  ד"ר מאיר שליסל
ראש מנהל לימודים   גב' רעיה גל
מנהלת חשבונות ראשית גב' מיכל בן סימון
מנהל מעונות  מר יחיאל בן הרוש
מנהל תפעול    מר שמעון סבח
קב"ט מכללה  מר ליאור בז
מזכיר אקדמי מר עופר בהרל
   
 הפקולטות והחוגים האקדמים  
הפקולטה למדעים וטכנולוגיה  
דיקן הפקולטה פרופ' יעקב ויה 
ראש החוג לביוטכנולוגיה  ד"ר דורון גולדברג
ראש החוג למדעי הסביבה    פרופ' גיורא ריטבו
ראש החוג למדעי התזונה  ד"ר קארן ג'קסון
ראש החוג למדעי המחשב  פרופ' דני קוטלר
ראש החוג למדעי המזון   פרופ' סגולה מוצפי
ראש החוג למדעי החי   ד"ר רואי גוטמן
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לביוטכנולוגיה   פרופ' רחל אמיר
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי התזונה פרופ' מוריה גולן
ראש התוכנית לתואר שני בחוג למדעי המים פרופ' מיכאל ליטאור
   
הפקולטה למדעי החברה והרוח  
דיקן הפקולטה למדעי החברה והרוח פרופ' דורון לביא
ראש החוג לכלכלה וניהול פרופ' אלי גימון
ראש החוג לעבודה סוציאלית  ד"ר איילה כהן
ראש החוג ללימודים רב תחומיים   ד"ר אמיר גולדשטיין
ראש החוג לחינוך ד"ר עפרה ולטר
ראש החוג לפסיכולוגיה ד"ר מירב חן
ראש החוג לשירותי אנוש  ד"ר זאב גרינברג
ראש החוג ללימודי מזרח אסיה  ד"ר גדי ישי
ראש התוכנית לתואר שני בחוג לעו"ס  פרופ' אלי לונטל
ראש התוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית ד"ר מירב חן
ראש התוכנית לתואר שני דרמה תרפיה   ד"ר סוזנה פנדזיק
ראש התוכנית לתואר שני טיפול באמצעות אומנויות דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל ד"ר סוזנה פנדזיק
ראש התוכנית לתואר שני בלימודי גליל פרופ' ציונה גרוסמרק
ראש התוכנית לתואר שני בחינוך  פרופ' שמואל שמאי
ראש היחידה ללימודי אנגלית גב' סימה גולדפרב ריבלין
המכינה הקדם אקדמית  
מנהל המכינות    מר עמר עבדאללה