בניית מעבדות | המכללה האקדמית תל חי

מכרז פומבי מס' 0003/2019:בניית מעבדות

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
רביעי, 5 יוני, 2019
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
ראשון, 7 יולי, 2019 - 12:00
הערה כללית: 
הערה כללית: 

מועד סיור קבלנים – 16-06-19 בשעה 10:00 התכנסות בכניסה ראשית קמפוס מזרח שער איק"א - תנאי סף -השתתפות חובה!

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה– 21-06-19 בשעה 14:00

 

מועד ראשון להגשת הצעות - 30-06-19 בשעה 8:30

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 7-07-19 בשעה 12:00

נבחר קבלן זוכה :  דקל אחר בינוי והשקעות בע"מ