ביוטכנולוגיה תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

ביוטכנולוגיה תואר שני סגל החוג

ביוטכנולוגיה תואר שני סגל החוג

ראש התכנית:
פרופ' רחל אמיר
                    

חברי הסגל האקדמי

פרופסור מן המניין:
פרופ' רחל אמיר, פרופ' יעקב ויה, פרופ' יעקב פיטקובסקי

פרופסור חבר:
פרופ' דני ברקוביץ', פרופ' מרטין גולדווי, פרופ' גידי גרוס, פרופ' ערן דביר, פרופ' סגולה מוצפי, פרופ' ג'מאל מחאג'נה

מרצה בכיר:
ד"ר דורון גולדברג, ד"ר שריאל היבנר, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר יצחק מרטינז, ד"ר איתי שרון

מרצה:
ד"ר חגי שמש

מורים מן החוץ:
ד"ר יגאל בר-אילן,  ד"ר איתמר ידיד, ד"ר גריגורי יום- דין, ד"ר יהורם לשם, ד"ר יונתן פוירמן