המכללה האקדמית תל חי

מכרז פומבי מס' 0001/2018:בחירת קבלן לבניית אמפיתיאטרון

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
חמישי, 3 מאי, 2018
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
רביעי, 23 מאי, 2018 - 10:00
הערה כללית: 
 
הערה כללית: 

מועד סיור קבלנים – 10-05-18 בשעה 12:00 התכנסות בכניסה ראשית קמפוס מזרח שער איק"א - תנאי סף -השתתפות חובה!

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה– 15-05-18 בשעה 12:00

 

מועד ראשון להגשת הצעות - 21-05-18 בשעה 9:00

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 23-05-18 בשעה 10:00

תוצאות המכרז: 
נבחר קבלן זוכה - אפטרון יזמות בע"מ