אספקה והתקנת כיסאות אודיטוריום | המכללה האקדמית תל חי

מכרז פומבי מס' 0004/2019:אספקה והתקנת כיסאות אודיטוריום

סטטוס: 
הסתיים
תאריך פרסום: 
שישי, 31 מאי, 2019
תאריך אחרון להגשת הצעה: 
ראשון, 23 יוני, 2019 - 12:00
הערה כללית: 

מועד סיור קבלנים – 6-6-19 בשעה 12:00 התכנסות בשער תחתון קמפוס מערב - תנאי סף -השתתפות חובה!

 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה– 12-6-19 בשעה 14:00

 

מועד ראשון להגשת הצעות - 18-6-19 

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 23-6-19 בשעה  12:00